Despre Program

Programul Prietenii din Spital – Serviciul de Voluntariat al ASPPS se derulează din luna aprilie 2015 până în luna martie 2016.

Spitalul de Psihiatrie Sibiu tratează anual peste 7500 pacienți, adulți și copii, din 3 județe. Spitalul funcționează cu 7 secții adulți, 3 secții copii, compartiment Ergoterapie şi două Centre de Sănătate Mintală integrate, cu staționare de zi. Zilnic în Spital sunt internați în medie 400 de pacienți, care au nevoie de servicii variate în afara îngrijirii medicale, care le pot fi oferite doar prin implicarea voluntarilor specializați.

Programele în care vor fi implicaţi voluntarii în sprijinul pacienţilor şi familiilor sunt concretizate în activităţi de petrecere a timpului liber, socializare, educare, îngrijire şi autoîngrijire, dezvoltare şi păstrare a unor abilităţi prin ergoterapie şi tehnici creative, acompaniament, programe de loisir, suport pentru integrare şcolară, educaţie nonformală.

Vor fi dezvoltate programe de voluntariat specifice, conforme nevoilor concrete identificate pentru fiecare categorie de pacienţi, întreaga activitate de voluntariat în Spital fiind organizată pe baze profesioniste și în regim de continuitate.

Obiective

Înființarea, operarea și dezvoltarea serviciului permanent de voluntariat Prietenii din Spital în Spitalul de Psihiatrie Sibiu, pe baze profesioniste, prin atragerea, formarea și reținerea voluntarilor în programe determinate, în scopul susținerii nevoilor specifice ale pacienților psihiatrici beneficiari.

  • Creșterea gradului de implicare al membrilor în activitățile organizației,activarea ca îndrumători coordonatori voluntari și fundraiseri, înfiinţarea de noi programe și servicii pentru formarea și dezvoltarea personală și profesională, pentru membri și voluntari
  • Promovarea incluziunii și reducerea climatului de stigma și discriminare cu care se confruntă persoanele care suferă de tulburări psihice, dizabilități mintale și intelectuale, prin campanii de informare și conștientizare în comunitatea locală și organizarea de evenimente
  • Promovarea activităților de voluntariat în rândul comunității sibiene, informarea comunităților asupra beneficiilor sociale și personale ale voluntariatului,organizarea campaniilor și evenimentelor de Ziua Internațională a Voluntariatului
  • Dezvoltarea unui set de metode de recrutare,instruire și formare a voluntarilor pentru programe de voluntariat ale organizațiilor din Sibiu, din toate domeniile de interes

Comments are closed