Finantator

 fondong_logoFondul ONG în România este parte integrantă a Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014. Prin Granturile SEE, ţările donatoare (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein) contribuie la reducerea disparităţilor economice şi consolidarea relaţiilor bilaterale cu 16 state beneficiare,majoritatea din Centrul şi Estul Europei. Obiectivul general al Fondului ONG este “Consolidarea dezvoltării societăţii civile şi creşterea contribuţiei la justiţia socială, democraţie şi dezvoltare durabilă.”

Fondul ONG în România sprijină activităţile organizaţiilor neguvernamentale prin organizarea de scheme de finanţare nerambursabilă.

Proiectul “Prietenii din Spital – Serviciul de Voluntariat al ASPPS” este finanțat cu EEA Grantssuma de 30.250 Euro prin Granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG în România , Runda 2 – Componenta 5. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ONG-URILOR. REŢELE ŞI COALIŢII Subcomponenta 5.3 – Consolidarea bazei de membri şi voluntari ai organizaţiilor neguvernamentale şi creşterea participării membrilor/ voluntarilor în activităţile ONG-urilor.

Obiectivul general al Componentei DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII ONG-URILOR. REŢELE ŞI COALIŢII este de a contribui la dezvoltarea generală a sectorului ONG în Romania şi la dezvoltarea de reţele, coaliţii şi think tank-uri eficace. Obiectivul specific al Componentei 5.3 este sprijinirea ONG-urilor în vederea atragerii și menținerii de membri și/sau voluntari și îmbunătățirea capacității acestora de a își extinde aria de intervenție și de a multiplica activitățile cu impact pozitiv.

Comments are closed